Średniowiecze
Ś
redniowiecze: IXw. - XVw.
Od roku 2003r. czynnie bierzemy udział w działaniach Ruchu Rycerskiego. Od tego też czasu pasjonujemy się modą historyczną, głównie średniowieczem. Jako iż sami odtwarzamy okres okołogrunwaldzki, średniowiecze jest okresem, który pokochaliśmy najmocniej. Różnorodość, kolorystyka, materiały, ozdoby - wszystko to zachwyca od samego początku, dlatego najczęściej wykonujemy stroje tego właśnie okresu. Opieramy się tylko i wyłącznie na źródłach historycznych - obrazach, rycinach, muzeach oraz wykrojach przerysowanych ze znalezisk archeologicznych. Stroje wykonujemy ze swojego materiału, lub na życzenie z materiału przesłanego przez klienta.
P.P.H.U ARTIFEX - 2013
Szycie strojów historycznych, fantasy, tanecznych, gotyckich. Rzemiosło historyczne - kostiumy, namioty.

Rendfall